Regulamin SzLM

Moderatorzy: redjok, kolokwium

Regulamin SzLM

Postprzez redjok » 05 mar 2011, 20:27

Regulamin Szachowej Ligi Mistrzów
autorzy: redjok i kolokwium


I Zapisy uczestników
 1. Zgłoszenia w temacie "Zapisy do ... SzLM" na forum w terminie zgodnym z terminarzem

II Tematy na forum w dziale Szachowa Liga Mistrzów:
 1. Regulamin
 2. Zapisy do ...
 3. Zapisy partii ...
 4. Sprawy dotyczące ...
 5. GRUPY - PARY - WYNIKI ...
 6. Umawianie się na mecze ...
III Zasady ogólne
 1. system rozgrywek
  1. cykl dwumiesięczny:
  2. grupy (eliminacje) w miesiącach nieparzystych (I, III, V, IX, XI)
  3. finał metodą pucharową w miesiącach parzystych (II, IV, VI, X, XII)
   Turniej pocieszenia
  4. przerwa wakacyjna
 2. Miejsce gry
 3. Mecze rozgrywane są tylko na zgłoszonym nicku z "kurnika", granie innym nickiem skutkuje walkowerem
 4. Na rozegranie meczu zawodnicy mają:
  • miesiąc w czasie trwania fazy grupowej
  • 7 dni w fazie pucharowej
 5. Tempo gry - 10 minut i 10 sekund na każdym etapie rozgrywek (oprócz dogrywki)

IV Terminarz
 1. rozpoczęcie zapisów - około 10 dni przed końcem miesiąca parzystego (II, IV, VIII, X, XII)
 2. koniec zapisów - koniec miesiąca parzystego (II, IV, VIII, X, XII)
 3. podział na grupy - 1. dzień miesiąca nieparzystego (I, III, V, IX, XI)
 4. oficjalny start rozgrywek - 2. dzień miesiąca nieparzystego (I, III, V, IX, XI)
 5. pierwsze podanie propozycji terminów gry - do 7. dnia miesiąca nieparzystego (I, III, V, IX, XI)
 6. uzgodnienie terminów - do 14. dnia miesiąca nieparzystego (I, III, V, IX, XI)
 7. koniec rozgrywek grupowych - ostatni dzień miesiąca nieparzystego (I, III, V, IX, XI)
 8. początek rozgrywek pucharowych - 1. dzień miesiąca parzystego (II, IV, VI, X, XII)
 9. koniec rozgrywek pucharowych - ostatni dzień miesiąca parzystego (II, IV, VI, X, XII)

V Zasady ustalania terminu meczu
 1. Rozmowy o terminach tylko w temacie "Umawianie się na mecze ... SzLM"
 2. Rozmowy poza forum są dozwolone ale jest to kanał nieoficjalny i w przypadku konfliktów nie będzie uwzględniony
 3. Obie strony powinny potwierdzić uzgodniony termin we wspomnianym temacie o umawianiu się, w przypadku niepotwierdzenia, nie będą przyjmowane reklamacje odnośnie walkowera (mecz nie był umówiony).
 4. Posty nie związane z umawianiem się na mecz będą z tego tematu kasowane
 5. Po kojarzeniach należy podać kilka terminów na rozegranie meczu (propozycje te, będą również uwzględnione w razie konfliktów co do terminów umawiania się)
  • przynajmniej 3 propozycje
  • przynajmniej 2 różne dni
  • mogą być widełki czasowe (np. mogę grać od 18:00 do 20:00 każdego dnia weekendu)
 6. Ustalenie terminów oraz ich zatwierdzanie odbywa się zgodnie z terminarzem podanym w paragrafie IV.
 7. W przypadku gdy przeciwnik wcześniej poda pasujący termin, można nie podawać swoich lecz napisać że dany termin pasuje i zaznaczyć/napisać o tym fakcie z cytatem
  biały napisał(a):
  zielony napisał(a):mecz II rundy proponuję 10.10.2010 o 18:18
  zgoda
 8. Zmiany tak uzgodnionego terminu mogą być tylko po wyjaśnieniach w temacie "Sprawy dotyczące ... SzLM" i po akceptacji przeciwnika należy znowu rozpocząć rozmowy w temacie "Umawianie się na mecze ... SzLM grupa ..."; jednak termin nie może przekroczyć końca fazy rozgrywek
 9. Przeciwnik nie ma obowiązku zgadzać się na nowy termin (nowe rozmowy)
 10. W przypadku braku porozumienia odnośnie terminu, to nie wcześniej niż 14 dni (w pucharze 3 dni) ale nie później niż na 30 godzin przed końcem fazy rozgrywek (w fazie grupowej - koniec miesiąca) na wniosek zawodnika napisany w temacie Umawianie się na mecze ... grupa, organizator wybierze termin jak najbardziej pasujący, mając na uwadze podawane wcześniej terminy przez uczestników, dlatego należy aktualizować kiedy kto może grać.
 11. Termin podany przez organizatora nie może być zmieniony
 12. Bez wniosku zawodnika po zakończeniu fazy rozgrywek przyznawane są obustronne walkowery
 13. Jeżeli uzgodniony jest jeden termin, a zawodnicy chcą dzielić mecz, to następny termin należy podać na forum i termin nie może przekroczyć końca fazy rozgrywek

VI System rozgrywek
 1. Mecz
  1. Zawodnik wskazany w kojarzeniu jako pierwszy rozpoczyna grę kolorem białym i jest zobowiązany do założenia stołu (przeciwnik może założyć stół) i na nim spoczywa obowiązek zachowania prawidłowych parametrów stołu pod groźbą walkoweru
  2. Ustawienia stołu:
   • publiczny bez progu rankingowego,
   • rodzaj gry - rankingowa
   • postawić "v" przy zakazie cofania
  3. Partie rozgrywa się w jednym ciągu z ewentualną przerwą do 2-3 minut z zastrzeżeniem punktu V.13. (dzielenie meczu)
  4. Gra się kolorami naprzemiennie
 2. Faza grupowa
  1. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy w drodze losowania.
  2. Losowanie przeprowadza organizator w oparciu o metodę "koszyków" z wykorzystaniem kryteriów:
   - podium ostatniej edycji SzLM (pierwsza czwórka)
   - ranking forumowy
   - kolejność zgłoszeń
  3. Jeżeli liczba zawodników nie pozwoli utworzyć dwóch, czterech lub ośmiu grup czteroosobowych, zastrzega się możliwość powiększenia lub zmniejszania ilości zawodników w grupach - decyzja organizatora.
  4. W fazie grupowej zawodnicy rozgrywają mecz składający się z 2 partii (1 białymi i 1 czarnymi) bez dogrywki
   • czas na grę - 10 minut
   • czas dodawany - 10 sekund
  5. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsce w grupie awansują do fazy pucharowej.
  6. Dopuszcza się możliwość awansu do czterech zawodników z grupy w przypadku grup sześcioosobowych i większych - decyzja organizatora przy ustalaniu grup
  7. Zawodnik który oddał walkower nie ma prawa awansu do fazy pucharowej
  8. Punktacja
   • duże punkty (meczowe)
    • +3 – gdy zwycięstwo
    • +2 gdy walkower zdobyty (+)
    • +1 gdy remis
    • 0 gdy przegrana
    • -1 gdy walkower oddany (-)
   • małe punkty (za każdą partię)
    • +1 gdy wygrana
    • +½ gdy remis
    • 0 gdy przegrana
    • -1 gdy walkower oddany (-)
  9. O kolejności miejsc w grupie decydują
   1. punkty duże
   2. punkty małe
   3. wyniki bezpośrednich meczy zainteresowanych
   4. wyniki bezpośrednich partii zainteresowanych
   5. większa liczba wygranych meczy
   6. większa liczba wygranych partii
   7. Berger
   8. odrzucenie (nie branie pod uwagę) ostatniego (i kolejnego) zawodnika
   9. awans zawodnika o wyższym rankingu forumowym forum szachowe.pl w chwili rozpoczęcia rozgrywek (przed turniejem)
   10. losowanie - przeprowadza organizator
 3. Faza pucharowa
  1. W fazie pucharowej zawodnicy rozgrywają mecz składający się z 4 partii (2 białymi i 2 czarnymi)
   • czas na grę - 10 minut
   • czas dodawany - 10 sekund
  2. W fazie pucharowej w przypadku wyniku remisowego meczu rozgrywa się dogrywkę (rozpoczyna się od razu lub po krótkiej 2-3 minutowej przerwie)
  3. Dogrywka składa się z 3 partii
   • czas na grę - 5 minut
   • czas dodawany - 5 sekund
  4. Zawodnik, który w pierwszej partii ma białe, aby wygrał mecz musi mieć przynajmniej 2 punkty w dogrywce (wygrać ją)
  5. Zawodnik, który w pierwszej partii ma czarne, aby wygrał mecz musi mieć przynajmniej 1,5 punktu w dogrywce (zremisować ją)
 4. Faza pucharowa przeprowadzona zostaje w oparciu o poniższe schematy
  Kod: Zaznacz cały
  16 finalistów
  grupy A, B, C, D

  I runda     II runda     III runda    IV runda [FINAŁ]
  1. A1-B4    (1) 1.-8.    a (1)-(4)    finał - zwycięzcy (a) i (b)
  2. B1-C4    (2) 2.-7.    b (2)-(3)    o 3m  - przegrani (a) i (b)
  3. C1-D4    (3) 3.-6.
  4. D1-A4    (4) 4.-5.
  5. B2-C3
  6. A2-B3
  7. D2-A3
  8. C2-D3


  16 finalistów
  grupy A, B, C, D, E, F, G, H

  I runda     II runda     III runda   IV runda [FINAŁ]
  1. A1-H2    (1) 1.-8.    a (1)-(4)   finał - zwycięzcy (a) i (b)
  2. B1-G2    (2) 2.-7.    b (2)-(3)   o 3m  - przegrani (a) i (b)
  3. C1-F2    (3) 3.-6.
  4. D1-E2    (4) 4.-5.
  5. F1-C2
  6. E1-D2
  7. H1-A2
  8. G1-B2


  8 finalistów
  grupy A, B, C, D

  I runda     II runda        III runda [FINAŁ]
  1. A1-D2    (1)  1. - 4.    finał - zwycięzcy (1) i (2)
  2. B1-C2    (2)  2. - 3.    o 3m  - przegrani (1) i (2)
  3. D1-A2
  4. C1-B2


  8 finalistów
  grupy A, B

  I runda     II runda    III runda [FINAŁ]
  1. A1-B4    (1) 1-4     finał - zwycięzcy (1) i (2)
  2. A2-B3    (2) 2-3     o 3m  - przegrani (1) i (2)
  3. A3-B1
  4. A4-B2


  4 finalistów
  grupy A, B

  I runda     II runda [FINAŁ]
  1. A1-B2    finał - zwycięzcy (1) i (2)
  2. B1-A2    o 3m  - przegrani (1) i (2)
 5. Turniej pocieszenia
  1. Zawodnicy, którzy nie uzyskali awansu do fazy pucharowej mogą rozegrać turniej pocieszenia
  2. Organizatorem turnieju jest organizator lub osoba wyznaczona przez organizatora
  3. Termin i system rozgrywek (zależy od ilości uczestników) meczu/turnieju zostanie podany w temacie: "Turniej pocieszenia ... SzLM" nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem meczu/turnieju.
  4. Tempo gry 10'+10"
  5. Turniej musi się zakończyć dzień przed ostatnim dniem miesiąca parzystego.

VII Dyscyplina (prawa i obowiązki)
 1. Niedotrzymanie terminów o umawianiu się powoduje (punkty IV.5 i IV.6) powoduje wycofanie z turnieju z zaliczeniem rozegranych już partii.
 2. Jeśli jeden z graczy nie stawi się na umówiony pojedynek, zostaje przyznany walkower (należy udowodnić umówienie się (umawiamy się na forum!) i niestawienie przeciwnika - zrzuty ekranu i zamieszczenie na forum w temacie "Sprawy dotyczące ... SzLM". Wygrana walkowerem meczowym daje maksymalną ilość punktów (dużych i małych)
 3. Ucieczka z meczu/partii powoduje walkower w partii/meczu
 4. Powrót do gry w przypadku kłopotów technicznych zgodnie z regulaminem serwera http://www.kurnik.pl
 5. Zapisy partii (wyniki):
  • zapisy partii w formacie PGN zwycięzca (lub zawodnik grający białymi w przypadku remisu w fazie grupowej) ma obowiązek umieścić na forum http://www.szachowe.pl w temacie "Zapisy partii ... SzLM" do godziny 23:59 następnego dnia po rozegraniu partii, ale nie później niż do końca miesiąca; niezamieszczenie wyniku skutkuje zapisaniem wyniku meczu jako przegrana białego i remis czarnego.
  • Zamieszczenie zapisów partii (wyników) przez pokonanego (lub zawodnika grającego czarnymi w przypadku remisu w fazie grupowej) zwalnia zwycięzcę (lub zawodnika grającego białymi w przypadku remisu w fazie grupowej) z powyższego obowiązku.
 6. W czasie rozgrywania partii obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z programów szachowych przez grających w meczu.
 7. Osoby które nie podały swoich terminów ani razu, mogą mieć pauzę na następną edycję.
 8. Dyrektorium może nie dopuścić do rozgrywek forumowicza, jeżeli ma podejrzenie, że może on nie wywiązywać się z obowiązków spoczywających na uczestnika turnieju, jak również mogącego sprawiać duże kłopoty innym uczestnikom.

VIII Dyrektorium
 1. Organizator
  kolokwium - odpowiada za
  • sprawne przeprowadzenie rozgrywek,
  • przestrzeganie regulaminu przez uczestników,
  • sędziuje rozgrywki,
  • rozwiązuje wszelkie problemy przewidziane i nieprzewidziane regulaminem
   kontakt:
   gadu-gadu 7501197
 2. Zastępca organizatora
  redjok - odpowiada za
  • prowadzenie rozgrywek w przypadku nieobecności organizatora
   kontakt:
   gadu-gadu: 6399692
Załączniki
SzLM.gif
SzLM.gif (9.53 KiB) Przeglądane 10227 razy
Avatar użytkownika
redjok
Administrator
 
Posty: 3965
Wiek: 41
Dołączył(a): 09 wrz 2006, 17:52
Podziękował : 562 razy
Otrzymał podziękowań: 667 razy
Ranking: 0
FICS: redjok

Powrót do Szachowa Liga Mistrzów

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gościREKLAMA

Gdy masz problemy z matma czasami najlepszym rozwiazaniem sa Korepetycje z Matematyki
Zadania Szachowe